جدید ترین اخبار
مجلس شورای اسلامی

آشنایی با فعالیت ۳۵ دوره نمایندگان شهریار در ادوار قبل و بعد از انقلاب اسلامی (بخش سوم)

نمایندگان شهریار در مجلس شورای اسلامی
افروز نیوز– (استاد احمد فرجی) با پیروزى انقلاب اسلامی به رهبرى خردمندانه امام خمینى، نهادهاى قانونى و انقلابى براى اداره و حفظ کشور به سرعت تاسیس شد.احمد فرجی
در رفراندوم دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ نظام سیاسى آینده کشور از سوى مردم تعیین شد ۹۸ درصد ایرانیان به جمهورى اسلامى رأى دادند. در گام بعد انتخابات مجلس خبرگان انجام شد.
مجلس خبرگان نیز طى جلسات متعددى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران را به تصویب رساند. این قانون نیز در ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ طى یک همه پرسى به تصویب اکثریت ملت ایران رسید. در اسفند ماه همان سال انتخابات مهم مجلس شوراى اسلامى طى دومرحله به انجام رسید.
دوره اول: دکتر موسی زرگر (شهریار، رباط کریم، اشتهار)
مرحله اول انتخابات در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ در ۱۹۳ حوزه انتخابیه براى برگزیدن ۲۷۰ نماینده مجلس انجام شد. در تهران انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از هفت نفر مسئولیت اینکار را به عهده داشتند. در مرحله اول و با توجه به نیاز کسب اکثریت مطلق آراء از سوى نامزدها، در مجموع ۹۷ نفر به‏ مجلس راه پیدا کردند و تعیین تکلیف مابقى نمایندگان به مرحله دوم موکول شد. روز نوزدهم اردیبهشت ماه ۵۹ مرحله دوم انتخابات در تهران و ۱۱۴ حوزه دیگر در شهرستان ها برگزار شد.
پس از تایید انتخابات مرحله دوم از سوى وزارت کشور، سرانجام نخستین مجلس در جمهورى اسلامى تحت عنوان” مجلس شوراى ملى” در ۷ خرداد ۱۳۵۹ گشایش یافت. نامى که در جلسه ۳۱ تیر ۱۳۵۹، با تصویب نمایندگان به” مجلس شوراى اسلامى” تغییر یافت. لذا در هفتم خرداد ماه به عنوان روز قانون و هفته مربوط، هفته مجلس نامگذارى شده است و همه ساله به این مناسبت مراسم خاصى در سراسر کشور برگزار مى شود.
براساس اصل ۶۴ قانون اساسى عده نمایندگان مجلس شوراى اسلامى دویست و هفتاد نفر در نظر گرفته شد و تغییر این تعداد بر اساس ساز و کارى پیش بینى شد که از تاریخ همه پرسى سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانى، سیاسى، جغرافیایى و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده مى تواند اضافه شود.
میزان و درصد آرا:
در تاریخ ۱۳۵۸و در مرحله دوم انتخابات دوره اول مجلس شورای اسلامی “دکتر موسی زرگر” با تعداد «۱۹۵۹۸رای» از تعداد کل ۳۳۸۳۳رای و با ۹/۵۷درصد آرا اولین نماینده مردم بخش شهریار، رباط کریم و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی بود.
دوره دوم: سید عباس میر حیدری
انتخابات دومین دوره مجلس در بیست و ششم فروردین ماه ۱۳۶۳ برگزار شد.
میزان و درصد آرا:
در مرحله ی میان دوره ای دومین دوره مجلس شورای که درتاریخ ۴/۸/۱۳۶۳ برگزار شد “سید عباس میرحیدری” از تعداد ۳۵۳۳۲کل آرای ماخوذه، با ۱۹۵۵۶رای (۳/۵۵درصد آرا)نماینده بخش شهریار، رباط کریم و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی بود. وی متولد سال ۱۳۳۱ شهرستان ورامین و دارای مدرک تحصیلی دیپلم طبیعی بود.
دوره سوم: احمد محمود رباطی (شهریارورباط کریم)
در نوزدهم فروردین ماه ۱۳۶۷ که آخرین سال جنگ تحمیلى بود، انتخابات سومین دوره مجلس برگزار شد .
میزان ودرصد ارا:
در مرحله دوم سومین دوره مجلس شورای اسلامی که درتاریخ ۲۳/۲/۱۳۶۷برگزار گردید “احمد محمود رباطی” از تعداد کل ۷۲۳۷۷ رای، با ۴۱۳۲۱ رای (۱/۵۷درصدآرا) نماینده شهریار و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی بود.
دوره چهارم: حسن قشقاوی (شهریار و رباط کریم)
انتخابات این دوره در ۲۱ فروردین ۱۳۷۱ برگزار شد.
میزان و درصد آرا:
درمرحله دوم انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی که درتاریخ ۱۸/۲/۱۳۷۱ برگزار گردید “حسن قشقاوی” از تعداد ۹۷۵۹۸ رای، با ۹۷۵۹۸ ۵۱۵۹۸رای (۵۳درصدآرا) نماینده مردم شهرستان شهریار و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی بودند. وی در هنگام نمایندگی دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق و درعلوم حوزوی دارای مدرک خارج فقه واصول بود.
دوره پنجم: حسین عسگری (شهریار و رباط کریم)
میزان و درصد آرا:
پنجمین دوره انتخابات مجلس در هجدهم اسفندماه ۱۳۷۴ برگزار شد. در مرحله دوم پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۷۵برگزارگردید “حسین عسگری” از تعداد ۱۸۲۰۰۸رای ، با ۱۰۴۴۱۹ رای (۳۰/۵۷درصدآرا) نماینده مردم شهرستان شهریار در مجلس شورای اسلامی بود.
 ادامه دارد…

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود