جدید ترین اخبار
مجلس دهم

اقدامات و اطرافیان کاندیدا باید زیر نگاه ریزبین مردم باشد/ اصلاح طلبی بنر تبلیغاتی نیست که خریداری و بر کوچه و خیابان نصب شود

هر نامزدی گذشته و اقداماتی دارد و اطرافیانی که از نقش مهمی در اتخاذ تصمیم های وی در انتخابات و طول دوره نمایندگی برخوردارند. هر نامزدی می تواند به راحتی وضع موجود را سیاه نشان دهد اما نباید فراموش کرد اگر امروز اوضاع را سیاه نمایی کنیم و به نمایندگی برسیم، فردا دیگرانی هستند که با همین شیوه به ما هجمه می کنند. این روش سودی برای کشور و منطقه ندارد و حوزه انتخابیه را در یک دایره تکرار شونده قرار می دهد. هر نامزدی در هر جایگاهی که بوده است، کارنامه ای دارد که می شود بر مبنای همان کارنامه در مورد وی قضاوت کرد. اگر کسی در جایگاه های دیگری که بوده است، فردی معمولی بوده، پس انتظار اقدامات خارق العاده از وی داشتن در کسوت نمایندگی مجلس بیهوده است. گذشته، اقدامات و اطرافیان هر نامزد باید زیر نگاه ریز بین همه مردم باشد تا زمینه انتخاب مناسب را فراهم کند.

افروز نیوز- (سید هادی عظیمی) انتخابات همراه با کارکردهای سیاسی از نقش های اجتماعی و فرهنگی  پررنگی نیز برخوردار است و می تواند به ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه کمک کند و اگر منجر به گفت و گوهای انتقادی و سازنده شود، نقش بی بدیلی در ارتقای فکری و همبستگی جامعه خواهد داشت. مهم ترین آسیب انتخابات در جامعه ایران، فقدان گفت و گو و ناآشنایی در نقش و قدرت و جایگاه منتخب می باشد؛ اینکه رئیس جمهور، نماینده مجلس و عضو شورا چه جایگاهی دارند و چه نقشی را می توانند ایفا نمایند و حدود وظایف و اختیارات هر کدام چیست، از عرصه گفت و گوهای انتخاباتی رخت بر بسته است.هادی عظیمی

در عرصه فعالیت های انتخاباتی، به ویژه انتخابات مجلس، از یک طرف نامزد یا نامزدهای تازه وارد و طرفداران آن ها می کوشند با سیاه نشان دادن وضعیت موجود به نامزدی که بر کرسی قدرت نشسته حمله کنند و وی را ضعیف نشان دهند و خود را یک ناجی قدرتمند برای حل یکباره معضلات تصویر کنند و از سوی دیگر نامزد نشسته بر کرسی قدرت، به ارائه برنامه ها و اقدامات خود می پرازد و سعی در توجیه اقدامات خود دارد. این نوع برخورد انتخاباتی که با حذف گفت و گوی انتقادی همراه  است، منجر به جدالهای  قومی و محلی می شود و موجب رشد و توسعه منطقه نخواهد شد.

انتخاب رئیس جمهور یک انتخاب ملی و انتخاب شورا در شهرهای کوچک محلی است اما انتخاب نمایندگان مجلس دارای کاربرد دوگانه ملی و محلی است. نماینده مجلس می تواند در سطح محلی و ملی تاثیز گذار است. متاسفانه ناآشنایی با جایگاه مجلس شورای اسلامی و داشتن انتظارات محلی، مهم ترین آسیب را به جایگاه نماینده به عنوان وکیل و سخنگوی یک حوزه انتخابیه در سطح ملی می زند. نمایندگان را مجبور می کند به جای پرداختن به امور کلان و توسعه ملی و محلی محدود به موارد جزئی و بی اهمیت و جابجایی مسئولان منطقه ای شود. همین امر رشد و توسعه  منطقه را به تاخیر می اندازد و کارکرد نماینده را دچار آسیب جدی می کند. انتخاب نماینده می تواند به انتخاب فردایی بهتر برای کشور و منطقه کمک اساسی نماید منوط به اینکه جایگاه مجلس، نماینده، کاربرد او و نقش وانتظارات از وی به خوبی تبیین گردد.

انتخاب نماینده هر چه از جدال های محلی و قومی و زبانی  فاصله بگیرد و بدون  دخالت حب و بغض های شخصی باشد، به انتخاب مبتنی بر برنامه نزدیک می شود. اتفاقی که اینروزها کمتر شاهد آن هستیم و کمتر می بینیم که برنامه های یک نامزد و سطح توان های وی با توجه به گذشته و اقداماتش بررسی و سنجیده شود. رویکرد برنامه محور و نقد محور با توجه به جایگاه نهادی مجلس شورای اسلامی، جایگاه  شخصی نماینده مجلس و جایگاه محلی وی می تواند به انتخابی درست و فردایی بهتر برای کشور و منطقه بینجامد.

جایگاه نهادی مجلس

مجلس شورای اسلامی جایگاهی بی بدیل در  نظام جمهوری اسلامی ایران دارد که به درستی از سوی رهبرفقید انقلاب، ‌امام خمینی، ‌در راس امور دانسته شده است. بیست و چهار دوره فعالیت  مجلس شورای ملی از پیروزی انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی و نه دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، جایگاه مجلس را در ساختارسیاسی کشور و نظم سیاسی ذهنی مردم ایران نهادینه ساخته است. جایگاه نهادی  مجلس براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

۱)جایگاه کلان:

– انتخاب نمایندگان به عنوان یکی از راه های اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی (اصل ششم)

 – مجلس به عنوان یکی از شوراهایی که از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. (اصل هفتم)

 -قوه مقننه (مجلس) یکی از قوای حاکم کشور است که زیر نظر ولایت فقیه و امامت امت اعمال می گردد (اصل پنجاه و هفتم)

-اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است (اصل پنجاه و هشتم)

-مجلس می تواند با رای  دو سوم مجموع نمایندگانش اعمال قوه مقننه را در امور بسیار مهم از راه همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی صورت دهد.

-در مبحث اول فصل ششم قانون اساسی (اصل شصت و دوم تا هفتادم) تاکید می شود که مجلس از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد و مقررات مربوط به دوره نمایندگی، عده نمایندگان، جلسات و مصوبات، آئین نامه داخلی و مذارکرات مجلس بیان می شود.

۲)جایگاه قانون گذاری

مجلس شورای اسلامی دو کارکرد مهم دارد: قانون گذاری و نظارت. مجلس به موجب قانون اساسی تنها نهاد قانون گذاری کشور به شمار می رود و می تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی  قانون وضع کند (اصل هفتادو یکم) ولی قوانین فوق  نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایر باشند( اصل هفتادو دوم) شرح و تقسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس است(اصل هفتادو سوم)

۳)جایگاه نظارتی

جایگاه نظارتی مجلس را باید مهم تر از جایگاه قانونگذاری آن دانست و در صورت استفاده درست و صحیح از این جایگاه، امنیت و آزادی مردم  تا حد زیادی قابل تامین و تضمین است و زمینه رشد و توسعه بیشترکشور فراهم می شود. قانون اساسی نیز “دربیان روابط قوا، متمایل به نظام پارلمانی می باشد و ضمن اینکه زمینه همکاری قوا را فراهم میکند، ‌اقتدار و نفوذ قوه مقننه بر قوه مجریه را به نحو چشمگیری نمایان می سازد” (سید محمود هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌جلد دوم، نشر دادگستر،۱۳۸۰، ص۱۵۶)

 مجلس در زمینه نظارت بر دو لت، اختیارات زیر را دارد:

– وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند (اصل یکصد و سی و سوم) و رئیس جمهور باید برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگری از مجلس رای اعتماد بگیرد (اصل هشتاد و هشتم)

– رئیس جمهور در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است (اصل یکصدوبیست و دوم) و هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در امور که به تصویب  هیات وزارن می رسد، مسئول عمل دیگران نیز هست (اصل یکصد و سی و هفتم)

ـ یک چهارم نمایندگان مجلس می توانند رئیس جمهور و هر نماینده وزیر مسئول را مورد سوال قرار دهد.(اصل هشتاد و هشتم)

– یک سوم نمایندگان می توانند رئیس جمهور و ده نماینده وزیر یا هیات وزیران را مورد استیضاح قرار دهند. بار دو سوم محموع نمایندگان مراتب به اطلاع مقام رهبری می رسد تا در صورت موافقت نسبت به عزل رئیس جمهور اقدام نماید. (اصل هشتادو نهم)

* یکی از مهمترین موارد نظارت مجلس، اصل نود قانون اساسی است که مردم میتوانند با مراجعه به مجلس از عملکرد قوای مجریه و قضائیه یا مجلس شکایت کنند .

*موارد نظارتی دیگری در قانون اساسی ذکر شده است از جمله مواردی مثل تحقیق و تفحص درتمام امور کشور، نظارت بر عهدنامه ها، مقاوله نامه و موافقت نامه های بین المللی، تغییر خطوط مرزی، حالت فوق العاده و برخی دیگر از اعمال دولت که منوط به تصویب نهایی مجلس است .

جایگاه شخصی  نماینده:

نماینده مجلس شورای اسلامی در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد درتمام مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید(اصل هشتاد چهارم) همچینین قانون اساسی به عنوان مبین نهادهای اساسی کشور و حقوق اساسی ملت، شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را به قانون واگذار کرده اما در اصل۶۷ قانون اساسی قسم نامه ای ذکر شده است که همه نمایندگان ملزم به خواندن و امضای آن هستند. مهم ترین نکات اصل شصت و هفتم قانون اساسی به شرح زیر است:

-پاسدار ی از حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب سلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی.

-نمایند گی مجلس ودیعه ای است که ملت به امانت به فردی می سپارد.

-رعایت امانت و تقوا در انجام وظایف وکالت.

-پایبندی به حقوق ملت.

-پایبندی به خدمت به مردم.

-دفاع از قانون اساسی.

– مد نظر قرار دادن استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظر ها.

جایگاه محلی نماینده

 نماینده هر حوزه انتخابیه می تواند در کنار کارکردهای ملی، کارکردهای محلی مثبت و منفی هم داشته باشد. شاید در زمان حاضر عمده انتظارها از نقش نماینده محدود به امور جزئی مثل جابجایی مسئولین  اداری، حل معضلات شهری و روستایی بفش های مهمی که یک نماینده در سطح محلی دارد را می توان به ترتیب زیر دانست:

۱) توسعه: نماینده می تواند در توسعه محلی موثر باشد. توسعه به معنای صرف ساخت و ساز، تاسیس شهرک صنعتی، فرهنگسرا و … نیست. توسعه به معنای فرایندی درجهت توانمندی و رشد انسان ها و محیط و بازسازی جامعه بر اساس ایده ها و بصیرت های تازه است که در همه زمینه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد. کاهش فقر و نابرابری در اقتصاد، رونق اقتصادی مبتنی بر توانمئدی های بومی و محلی، کمک به کاهش مشکلات اجتماعی حادی مثل اعتیاد و طلاق و نتایج محسوس توسعه هستند.  توسعه محلی از توسعه ملی تفکیک پذیر نیست و یک حوزه انتخابیه نمی تواند تافته جدا بافته کشور باشد از اینرو نقش نماینده در توسعه محلی ادامه نقش وی در توسعه ملی است.

۲) فرهنگ سیاسی: نماینده می تواند با ایجاد سازوکارهای توافقی و ارتقای سطح گفت و گو و انتقاد، دفاع از حقوق منتقدان و دلسوزان، کمک به شکل گیری و تقویت رسانه ها و احزاب سطح فرهنگ سیاسی منطقه را ارتقا دهد. ارتقای فرهنگ سیاسی مناسبات قومی و محلی و جدال های سیاسی بی حاصل ناشی از آن را به مناسبات هدفمند حزبی و فکری تغییر می دهد .

۳) رفاه و آسایش مردم: نماینده باید نقشی ملی ایفا نماید و در برابر ملت مسئول  باشد و سعی در رفاه و آسایش همه ایرانیان نماید و در ادامه آن رفاه و آسایش مردم حوزه انتخابیه خود را از روشهای عقلانی  و بدون دخالت در امور اجرایی طلب کند. نمایده می تواند مهم ترین مسائل و معضلات حوزه انتخابیه خود را با همکاری و همفکری مردم، دلسوزان، نخبگان و مدیران حوزه انتخابیه شناسایی کند و راهکارهای رفع آنها را تهیه  و ارائه نماید و بر حسن اجرای آن ها نظارت کند.

۴) همبستگی اجتماعی: نماینده نقش موثری در ایجاد شکاف و اختلاف اجتماعی یا همبستگی و تعامل اجتماعی دارد. او میتواند از نهادهای عامل همبستگی اجتماعی حمایت کند تا زمینه ساز رشد و تفاهم محلی شود و می تواند با روش های منفعت طلبانه و باندگرایانه زمینه های تفاهم و هبستگی محلی را  تخریب کند و با ایجاد جدال های بی حاصل حوزه انتخابیه خود را  دچار معضلات متفاوت  نماید .

پیشنهاد:

انتخاب کدام نماینده به فردایی بهتر و مطلوب تر می انجامد؟ روش درست یافتن پاسخ این سوال را می توان در توجه به دو مطلب جایگاه نهادی مجلس و جایگاه شخصی و محلی نماینده دانست و با گذار از وضعیت فعلی که انتخاب بیشتر بر مبنای احساسات شخصی است، گامی بلند برای انتخابات کیفی  برداشت. این امر مستلزم گفت و گوهای سازنده میان طرفداران نامزدها و دلسوزان جامعه براساس  بندهای زیر است:

۱) تفکر نماینده: هر نامزدی باید به صورت روشن و مشخص تفکر و گفتمان خود و دیدگاه ها و رویکردهای کلان خود را مشخص کند. اصولگرایی و اصلاح طلبی  بنر تبلیغاتی نیستند که خریداری و بر کوچه ها و خیابان ها نصب شوند. نامزدی که مدعی اصلاح طلبی است باید نقش و کاربرد تفکر اصلاح طلبی را توجه به جایگاه نهادی مجلس و جایگاه شخصی نماینده مشخص کند. وی باید به صورت روشن و شفاف برنامه های اصلاح طلبانه خود را در عرصه های مختلف ملی و محلی بیان دارد و علت رویکرد خود را به اندیشه اصلاح طلبی بگوید.

۲) برنامه ها: هر نامزدی باید برنامه های مشخص خود را در سطح ملی و محلی بیان کند. برای مثال برنامه های فرد درمورد مشکلات کلان کشور مثل فقر، فساد اداری، مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان و بهداشت و درمان و مسائل رفاهی چیست؟ البته این برنامه ها زمانی ارزشمند هستند که با کارشناسی و در نظر گرفتن سطح توان و اختیارات نماینده ارائه شوند و سخنان کلی و بی مایه و برنامه های بلند پروازانه بدون پشتوانه فاقد ارزشند.

به نظر می رسد مهم ترین مشکل حوزه انتخابیه شهریار و قدس و ملارد  وجود فساد ساختاری و گسترده ای است که با توجه به نزدیکی به تهران و تقاضای بالای مسکن و عوامل دیگر به وجود آمده و در سال های گذشته اتفاقات ناخوشایندی را به وجود آورده  است. نامزدی که تنواند یا نخواهد درزمینه مقابله با این مشکل و حداقل کاهش آن گام بردارد، به مهم ترین وظیفه نمایندگی خود عمل نکرده است. از نماینده انتظار می رود که اگر یار شاطر مردم در جهت حل معضلات فوق نیست،  باعث نشود که با همراهی باندهای فوق بار خاطر مردم شود.

۳)گذشته و اقدامات: هر نامزدی گذشته و اقداماتی دارد و اطرافیانی که از نقش مهمی در اتخاذ تصمیم های وی در انتخابات و طول دوره نمایندگی برخوردارند. هر نامزدی می تواند به راحتی وضع موجود را سیاه نشان دهد اما نباید فراموش کرد اگر امروز اوضاع را سیاه نمایی کنیم و به نمایندگی برسیم، فردا دیگرانی هستند که با همین شیوه به ما هجمه می کنند. این روش سودی برای کشور و منطقه ندارد و حوزه انتخابیه را در یک دایره تکرار شونده قرار می دهد. هر نامزدی در هر جایگاهی که بوده است، کارنامه ای دارد که می شود بر مبنای همان کارنامه در مورد وی  قضاوت کرد.  اگر کسی در جایگاه های دیگری که بوده است، فردی معمولی بوده، پس انتظار اقدامات خارق العاده از وی داشتن در کسوت  نمایندگی مجلس بیهوده است. گذشته، اقدامات و اطرافیان هر نامزد باید زیر نگاه ریز بین همه مردم باشد تا زمینه انتخاب مناسب را فراهم کند.

سخن پایانی: با دقت در جایگاه  نهادی مجلس و جایگاه شخصی و محلی نماینده و توجه  ویژه به اصل شصت و هفتم قانون اساسی و ملاحظه مشکلاتی که کشور در سطح ملی و حوزه انتخابیه ما در سطح منطقه ای با آن روبروست و آشنایی، نقد و بررسی  تفکر نامزدها، برنامه هایشان و گذشته، ‌اقدامات و اطرافیانشان به صورت نسبی زمینه ی فردای بهتر را فراهم می سازد. انتخاب نماینده، ‌انتخاب فردای کشور و حوزه انتخابیه است و مناسب ترین نماینده فردی است که از توانایی پایبندی به سوگندش و دیدگاه ها و کارنامه روشن در اجرای آن سوگند برخوردار باشد.

سید هادی عظیمی- مسثول حزب اتحاد ملت ایران اسلامی حوزه شهریار و قدس و ملارد و عضو شورای انجمن اسلامی معلمان شهریار

۲ نظر

  1. جناب آقای امینی . یک جانبه و جانبدارانه نوشتن از ارزش کارتان کم می کند، شماباید همه جانبه نگرباشید تا کارتان با ارزش شود.

  2. پرویز امینی:
    سلام جناب سیاست، امیدوارم که اسمتان را درست ادا کرده باشم. بنده بارها به اصلاح طلبانی که در اردوگاه شاه نشین هستند خواهش و تمنا کرده ام تا دیدگاه و نظرات خویش را در قالب بیانیه، مقاله، گزارش و… برایم ارسال نمایند تا روی این پایگاه قرار دهم اما متاسفانه نمیدانم دلیل سکوت مدعیان و پیشکسوتان اصلاحات مشق منجمله: کوزه گر، رباطی، سید احمد موسوی و دیگر عزیزان چیست و چرا نکته نظرات خود را بی پروا نمی گویند؟
    لازم به ذکر است، مطالبی اینچنینی که در این پایگاه درج میگردد، نظر برخی از دوستان است که با این صراحت بیان می کنند. ای کاش دوستان شما هم همین کار را می کردند. ضمنا بنده اگر قصد جانبداری از کاندیدایی خاص را داشتم مطمئن باشید حرف های گفتنی بسیاری وجود داشت که بیان شود. اما فعلا سکوت کرده ایم تا انتخابات به پایان برسد و فارغ از هر نتیجه ای که بدست آید، قطعا مباحثی را مطرح خواهیم کرد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود