جدید ترین اخبار
تخریب باغات شهریار

سفره خانه و رستوران هایی که مانند موریانه به جان باغات شهریار افتاده اند…!

افروز نیوز- شهرستان شهریار در گذشته ای نه چندان دور به نگین سبز غرب استان تهران شناخته می شد و امروز فقط عنوان خشک و خالی این ادعا را یدک می کشد و دیگر از سرسبزی آن خبری نیست. تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بویژه باغات این شهرستان آنچنان افسارگسیخته شده است که متاسفانه در هفته های شاهد آلودگی هوای ناب شهریار و تعطیلی مدارس هم بودیم.

امروز حال شهریار به عنوان ریه شهر تهران سرطانی شده است و خود نیاز به شیمی درمانی دارد تا شاید بتوان با جدیت مسئولین نظارتی و متولیان امر، مانع از رشد بی رویه غده ای سرطانی به نام تخریب باغات شهریار شد. غده ای که متاسفانه هر روز در پی غفلت مسئولین و سوء استفاده فرصت طلبان، رشدی بدخیم دارد و بزرگ تر می شود.

تخریب باغات و تغییر کاربری اراضی کشاورزی شهرستان شهریار زنگ خطری است که اگر متوقف نشود، قطعا در آینده ای نزدیک با کویری روبرو خواهیم بود که در محاصره رستوران و سفره خانه ها در آمده است. رستوران و سفره خانه هایی که قاطبه مالکین آنها از متمولین و سرمایه داران پایتخت هستند و با اهداف از پیش تعیین شده اقدام به خرید باغ جهت استفاده شخصی می کنند و در مدت زمانی بسیار کوتاه و لابی های نامتعارف در برخی دستگاه های شهرستان، طرح تغییر کاربری باغ خریداری شده را با دیوارکشی و احداث شبانه بنا در داخل محوطه ملک خود در دستور کار قرار می دهند و ناگهان شما با رستوران و سفره خانه ای روبرو می شوید که مانند قارچ و ناگهانی از داخل باغات شهریار با عناوین مختلف “باغ پایین، باغ بالا، باغ وسط، باغ اینور، باغ اونور و…” می رویند و شما را به کشیدن قلیان دعوت می کنند و این یعنی مرگ تدریجی باغات سرسبز شهریار که توسط عده ای سودجوی غریبه و البته غفلت مسئولین شهرستان رقم می خورد.

باغ بالابا نگاهی گذرا و تحقیق میدانی از نوع مالکیت سفره خانه ها و رستوران هایی که اتفاقا در میان باغات شهریار و در حاشیه مسیرهای اصلی شهر هم بنا شده اند، درخواهید یافت که عده ای سرمایه گذار با شناسنانه های صادره از بالانشینان پایتخت، باغات شهریار را آماج سودجویی و درآمدزایی خود کرده اند. این افراد به راحتی توانسته اند با تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی منطقه و تبدیل آن به رستوران و سفره خانه، کشاورزی شهریار را به نابودی بکشانند و در ازای عرضه قلیان برای خود درآمد کسب کنند.

شایان ذکر است؛ اکثر این رستوران ها و سفره خانه ها از آنجا که خارج از عرف و قانون دایر شده اند، علاوه بر پروانه صنفی، برای آنها پروانه ساختمانی هم صادر نشده است و این یعنی دور زدن قانون که با غلفت و مدارای مسئولین و متولیان صورت گرفته است. برای اثبات این ادعا و روشن شدن موضوع نیز مسئولین نظارتی می توانند به چند مورد که اتفاقا در معابر اصلی و گلوگاه های شهری هم احداث شده اند سرکشی کرده و از آنها مدارک ساخت و ساز و صنفی را مطالبه نمایند تا عمق فاجعه روشن شود.

حال جای سوال اینجاست که چگونه می شود عده ای از پایتخت صرفا به پشتوانه پول و ثروت خود بتوانند با استفاده از لابی های آنچنانی به راحتی جای درختان و باغات شهریار را با قلیان عوض کنند و مسئولین هم چشم خود را بر روی اینهمه تخلف ببندند…؟؟

در پایان از جناب حسین زاده، دادستان مردمی و پر تلاش شهرستان شهریار به عنوان مدعی العموم در خواست دستور رسیدگی به مورد فوق را داریم.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود