هشدار

سونامی تبلیغات کاندیداهای شورا، شهر را با خود خواهد برد!

افروز نیوز- (اسماعیل صادق زاده) چهار دوره انتخابات شورای شهر را پشت سر گذاشتیم و همراه آن چهار هفته طوفانی را در زمان قانونی تبلیغات انتخابات شاهد بودیم.

اسماعیل صادق زاده

آنچه در خاطره ها مانده است سیل عظیم پوسترها، بنرها و اقلام تبلیغاتی کاندیداها بود که جز عکس و نام کاندیداها اطلاعات دیگری را در معرض دید و قضاوت مردم نگذاشته بود.

نوع تبلیغات و میزان اقلام تبلیغاتی با وجود تعداد زیاد کاندیداها و کمبود زمان تبلیغات رابطه ای مستقیم دارد.

وقتی کاندیداها فرصت و بستر لازم را برای شناساندن صحیح توانمندی ها و قابلیت های خود نمی یابند و از طرفی دیگر وقتی کسانی که توانمندی و قابلیت قابل اعتنایی ندارند و به تبلیغات گسترده پوستری روی می آورند، دیگران نیز برای عقب نماندن از قافله تبلیغات به همین شیوه ی نادرست روی می آورند.

یکی از مسایل مهم،  وجود قانون ناقص در انتخابات شورای شهر و محدود بودن زمان تبلیغات است که زمینه مناسبی را فراهم کرده تا کسانی که توانمندی خود را در انجام هزینه های گسترده می یابند شهر را به انواع و اقسام تصاویر خود مزین کنند.

برنده اصلی در محدودیت زمان تبلیغات و روی آوردن به تبلیغات بی محتوا و پوستری کسانی هستند که دارای توانمندی کمتر در حوزه برنامه و تخصص و  توانمندی بیشتر در حوزه امکانات و پول  هستند.

نحوه تبلیغات محیطی که در چهار دوره گذشته رواج داشته، زمینه شناخت صحیح را از شهروندان سلب کرده است و یک بی عدالتی بزرگ را رقم زده است

احساس می شود فضای مجازی هرچند مشکلات خود را دارد ولی می تواند عرصه جدیدی را برای شناساندن  صحیح و دقیق کاندیداها فراهم آورد.

امید که فضای مجازی هم مثل دیوارهای شهرمان تبدیل به محلی برای ارائه عکس ها نشود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود