جدید ترین اخبار
مجلس شورای اسلامی

شاخص های انتخاب نماینده مجلس چیست؟

افروز نیوز– (سیدهادی عظیمی) انتخاب نماینده مهم ترین اتفاق سیاسی  در هر حوزه انتخابیه است و بهار سیاست به ویژه در شهرها و حوزه های انتخابیه کوچک است. این رویداد مانند خون در رگ های سیاست شهرستانی می پیچد و مدتی هر چند کوتاه کالبد سیاست محدود و شکننده شهرستان ها را زنده می کند. هر چه پیچیدگی  قومی، منطقه ای، فرهنگی و اجتماعی یک منطقه بیشتر باشد این بهار سیاست شکوفاتر و جدی تر است.هادی عظیمی

در این میانه  بخشی از فعالان انتخاباتی از مدت ها قبل و شاید از دوره قبل، نامزد مورد حمایت خود را انتخاب کرده اند و برای پیروزی وی می کوشند. بخش وسیعتری از فعالان انتخاباتی و سیاسی تا مدتی قبل از انتخابات نامزد مورد حمایت خود را برنمی گزینند تا آرایش نامزدها به صورت واضح تری مشخص شود. عموم  مردم نیز به عنوان انتخاب کنندگان همواره با این پرسش روبرو هستند که چه کسی را برای نمایندگی  انتخاب کنند؟ و هر کسی از منظر خود به این سوال پاسخ می دهد، عده ای بر قوم و زبان تاکید می کنند، عده کمتری بر تفکر و جناح و عده ای دیگر بر خواستگاه های منطقه ای تاکید می نمایند. اما بهترین پاسخ برای این سوال چیست؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبین نهادهای اساسی کشور و حقوق اساسی ملت، شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را به قانون واگذار کرده است. اما در اصل۶۷ قانون اساسی قسم نامه ای ذکر شده است که همه نمایندگان ملزم به خواندن و امضای آن هستند.

متن این قسم نامه به این شرح است:

“من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشد”

با نگاهی به متن فوق موارد زیر مهم و اساسی به نظر می رسند:

اول آنکه هر نماینده ای که این قسم نامه را می خواند و امضا می کند، رای  مردم را کسب کرده و صحت انتخابات فوق نیز توسط مراجع ذیصلاح تایید گردیده است .

دوم، وقتی منتخب مردم دربرابر قرآن مجید و به خدای قادر متعال سوکند یاد کند و با تعهد بر شرف انسانی خود این قسم نامه را می پذیرد به معنای اهمتی است که قانون اساسی برای مفاد قسم نامه فوق قائل است.

سوم، منتخب مردم با امضای قسم نامه فوق عهده دار وظایف نمایندگی می شود و در واقع  باید در طول دوره نمایندگی همواره به آنچه در این اصل ذگر شده است، پایبند باشد. از  اینرو به نظر می رسد متن این قسم نامه را می توان طرازی برای فهم شرایط نمایندگی از منظر قانون اساسی دانست و نماینده ای را برگزید که توانایی عمل به مفاد آن را دارد. نماینده منتخب باید مفاد اصل ۶۷ را در سطح ملی و سطح محلی همواره پیگیر باشد و درانتهای دوره خود گزارش عملکرد فوق در جهت فوق به منتخبین  و عموم مردم ارائه دهد. لذا شاخص های یک نماینده مطلوب که بتواند در سطح منطقه ای  گرهی از مشکلات  باز کند و در سطح ملی  تسهیل گر توسعه و رشد کشور باشد برمبنای قسم نامه ای  که  پیش از این آمد می تواند شامل موارد زیر باشد:

۱) نمایده باید پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشد. نماینده موظف است در هر دو عرصه قانونگذاری و نظارت به امورفوق توجه کند و بتواند کارنامه قابل قبولی در زمینه ای فوق ارائه دهد. بی تردید بزرگترین پاسداری از حریم اسلام پایندی به اخلاق اسلامی، پاکدامندی، پرهیز از خودخواهی و باندبازی و عمل صادقانه و مستمر بر سیره پیامبر و امامان است. نماینده ای که  در برابر  فقر و تنگدستی و توسعه نیافتگی حوزه انتخابیه اش  پاسخگو نباشد چگونه می تواند پاسدار حریم اسلام و پیرو امام  علی (ع) باشد. از سوی دیگر نماینده باید  درعرصه نگاهبانی از دستاوردهای انقلاب به ویژه جمهوری اسلامی، استقلال کشور و آزادی و حقوق مردم فعالیت مستمر و هدفمند و  دیدگاه های مشخص و واضح در جهت نگاهبانی از مبانی جمهروی اسلامی ارائه دهد .

۲) نماینده مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاداصل ۶۷  قانون اساسی ودیعه ای است که ملت به امانت  به فردی می سپارند و نماینده باید در راه پاسداری از ودیعه (نمایندگی) تلاش کند. فضیلت امانت داری به معنای  حفظ امانت و بازگداندن سالم و بدون خدشه آن به صاحب اصلی می باشد. ملاک امانت داری در نمایندگی مجلس به معنای دوری و پرهیز ازاستفاده شخصی و ابزاری و سعی در حفظ جایگاه نمایندگی و پرهیز از هرنوع  احساس مالکیت در این مسیر است .

۳) رعایت امانت و تقوا در انجام وظایف وکالت از وظایف دیگری است که بر اساس اصل ۶۷  نماینده مجلس می پذیرد. نماینده باید خود را وکیل کسانی بداند که به او اعتمادکرده اند و مسئولتی را به او واگذار کرده اند. نامزدهایی که در جهت کسب کرسی نمایندگی مجلس تلاش می کنند، باید کارنامه قابل قبول از امانتداری و تقوا در برابر دیدگان  موکلین خود داشته باشند و در طول دوره نمایندگی بر انجام این رسالت مهم کوشا باشند .

۴) نماینده مجلس براساس  مفاد اصل ۶۷ باید به حقوق ملت پایبند باشد. فصل سوم قانون اساسی و برخی دیگر از اصل قانون اساسی  مشتمل بر حقوق ملتند و نامردهای نمایندگی مجلس موظف است روش های پایبندی به موارد فوق را به روشنی بیان کنند و در طول دوره نمایندگی نیز به برنامه های خود در جهت این پایبندی متعهد باشند .

۵) پایبندی به خدمت به مردم  از دیگرمسائلی است که در اصل فوق  اشاره شده است. به طور مشخص هر فردی که خدمت به خود و خانواده، نزدیکان ،‌اقوام و مانند اینها در سرلوحه عمل خویش قرار می دهد، نمیتواند مدعی خدمت به مردم باشد. خدمت به مردم به معنای اولویت دادن مردم (‌همه ایران و همه ایرانیان) بر همشهری، ‌هم حزبی، هم فکر، هم محلی، فامیل و ….. است .

۶) دفاع از قانون اساسی به عنوان یک کل یکپارچه و تجزیه ناپذیر از جمله مواردی است که یک نماینده به آن متعهد می شود. افرادی که قدم در عرصه انتخابات مجلس می گذارند، مسئولیت برخورداری از برنامه های واضح، در جهت دفاع از قانون اساسی را برعهده دارند. اجرای قانون اساسی به معنای بی اعتنایی به آب و نان یا نیازهای اساسی مردم  یا برنامه های عمرانی کشور نیست،‌ بلکه به معنای  اجرای میثاقی است که خون بهای  شهیدان گلون کفن انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی می باشدو مسئولیتی  است که همگان از جمله نمایندگان مجلس و نامزدهای نمایندگی در برابر شهدا برگردن دارند .

۷)  درنهایت نماینده مجلس می پذیرد که در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرهایش داشتن استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظرداشته باشد. به کاربردن  توامان  استقلال کشور، آزادی مردم و تامین مصالح آنان به معنای جدایی ناپذیری این سه امر است؛ همانظور که در اصل نهم قانون اساسی نیز آزادی، ‌استقلال و وحدت و تمامیت راضی کشور را از یکدیگر تفکیک ناپذیر می داند، ‌نماینده مجلس نیز باید در همه رفتارهایش و گفته هایش و نوشته هایش این امور را جدای از هم نداند. نامزدهای نمایندگی باید به روشنی بیان کنند که چگونه می خواهند استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آن ها را پیگری می نمایند .

در روزگار ما عده ای معتقدند که وظیفه نمایندگی مجلس بیشتر در جذب بودجه های محلی، تغییر مقامات منطقه ای، رتق و فتق  امور  محلی  و شرکت در مجالس ختم و عروسی مردم می باشد، هرچند که انجام موارد فوق به جای خود نیکو و پسندیده است، اما با دقت در اصل شصت و هفتم قانون اساسی  و ملاحظه مشکلاتی که کشور در سطح ملی و حوزه انتخابیه ما در سطح منطقه ای با آن روبروست، انتخاب نماینده ای که پس از انتخاب و تا پایان دوره نمایدگی به قسم  نامه فوق پایبند باشد، مهم ترین گام در حل مشکلات منطقه و کشور است. مناسب ترین نماینده فردی است که از توانایی پایبندی به سوگندش ودیدگاه ها و کارنامه روشن در اجرای آن سوگند برخوردار باشد .

یک نظر

  1. حسینی
    دستتون درد نکنه بازم از این مطالب بذارین چون به مردم اگاهی میده

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود