جدید ترین اخبار
شورای شهر

شورای شهر عامل تضعیف یا تقویت شهرداری؟/برای بازگشت عزت به شورا و شهرداری قدم برداریم

افروز نیوز- (اسماعیل صادق زاده) سال ۷۸ وقتی که انتقادات خود را به عملکرد مهندس گودرزی، شهردار وقت اسلامشهر منتشر می کردم؛ هرگز فکر نمی کردم که بعد از گذشت ۱۸ سال و چهار دوره فعالیت شورای شهر، با تمام انتقادات به عملکرد مهندس گودرزی، باز همان دوره را ترجیح دهم، دوران بدون شورای شهر!

اسماعیل صادق زاده

قرار بود شورای شهر با آمدنش، براساس نیاز شهر و شهروندان برای فعالیت های شهرداری برنامه دهد!

قرار بود شورای شهر بر عملکرد شهرداری براساس قانون نظارت کند!

قرار بود شورای شهر براساس شایستگی ها و توانمندی ها، “شهردار”ی شایسته انتخاب کند.

قرار بود شورای شهر از دخالت در امور داخلی شهرداری پرهیز کند و در عزل و نصب مدیران شهرداری دخالت نکند.

قرار بود شورای شهر عاملی بر تسریع اجرای پروژه ها با جذب سرمایه گذاران باشد.

قرار بود شورای شهر عامل ارتقای سطح خدمات رسانی شهرداری باشد نه انزوای نیروهای کارآمد و توانمند.

قرار بود شورای شهر حافظ اموال شهرداری و منافع شهروندان و مانع حیف و میل اموال عمومی باشد.

قرار بود شورای شهر مردم را امین خود بداند و در برابر شهروندان پاسخگو باشد.

قرار بود شورای شهر عامل تقویت شهرداری باشد نه مانع حرکت آن.

قرار بود شورای شهر از اقوام و بستگان خود برای دستیابی به مناصب و پست های مدیریتی حمایت نکند و در مقابل منافع مردم، پا بر روی منافع خود بگذارد.

… و در نهایت قرار بود شورای شهر، شورای شهر و شهروندان باشد نه مالک شهر و شهرداری!

اما امروز وقتی به پشت سرمان نگاهی می اندازیم، وقتی چهار دوره شورای شهر را طی ۱۸ سال از جلوی چشمانمان می گذرانیم، کم کم بزرگ شدن شهرداری، حجیم شدن نیروی انسانی، بالا رفتن درآمدها، افزایش هزینه ها، انزوای نیروهای کاردان و متخصص، رشد مدیران نسبی و سببی، نزول جایگاه شهرداری و شهرداران و در نهایت کاهش اجرای پروژه های بزرگ و تاثیرگذار را می بینیم.

شورای پنجم در راه است!

شهروندان اسلامشهری برای بهره مندی از خدمات بهتر، می بایست قدم در راه تقویت مجموعه عظیم شهرداری بگذارند.

شهروندان اسلامشهری با انتخاب اعضایی که بر سر قرارهایشان خواهند ماند می توانند امیدوار به بازگشت عزت به مجموعه شورا و شهرداری باشند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود