جدید ترین اخبار
بیانیه اصلاح طلبان

لیست اولیه شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلبان در شهرهای شهریار و اندیشه تهیه شد

افروز نیوز- گام اول احزاب اصلاح طلب برای تهیه لیست در انتخابات شوراهای شهرستان شهریار برداشته شد و لیست اولیه شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلبان در شهرهای شهریار و اندیشه تهیه گردید.

شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب شهرستان شهریار در آخرین جلسه خود با آغاز بررسی اسامی نامزدهای انتخابت شوراهای شهرها  اولین گام  برای تهیه لیست در انتخابات شوراها را برداشت.

براساس این گزارش در جلسه فوق، شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب  با بررسی اسامی نامزدهای  انتخابات شوراها در شهرهای شهریار و اندیشه  لیست اولیه ای را تهیه کرده است. این لیست اولیه  در سایر شهرهای شهرستان نیز در جلسات آتی  تهیه خواهد شد.

شایان ذکر است؛ لیست مزبور با در نظر گرفتن عواملی همچون پاکدستی، گرایش های اصلاح طلبانه،  توان مبارزه با رانت خواری و فساد تهیه شده است که بر این اساس در شهر شهریار از ۳۰ نامزد  و در شهر اندیشه  از ۲۱ نامزد تشکیل می شود.

شورای مذکور پس از تهیه  لیست اولیه با دعوت از نلمزدهای مزبور و پس از مصاحبه، ارزیابی و رای گیری، لیست نهایی خود را منتشر می کند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود