جدید ترین اخبار
امیر یقین لو

مجمع فرهنگیان شهرستان شهریار در انتخابات شوراها به لیست واحد می رسند

افروز نیوز- امیر یقین لو، رئیس مجمع فرهنگیان ایران اسلامی حوزه شهریار در خصوص سازوکار رسیدن به لیست واحد در انتخابات شورای شهرهای شهرستان شهریار اعلام داشت: مجمع فرهنگیان ابتدا همانند هر یک از احزاب دارای دفتر و شعبه در شهرستان، ابتدا به جمع بندی اولیه می رسند و سپس این لیست در جلسه شورای هماهنگی احزاب مطرح و پس از رسیدن به اشتراک نظر به صورت یک پیشنهاد به شورای سیاستگذاری ارائه و در نهایت پس از تصویب در موعد مقرر برای عموم اطلاع رسانی می شود.

وی خاطر نشان کرد: این مجمع در آخرین جلسه شورای هماهنگی احزاب در خصوص شهر شهریار، اندیشه، وحیدیه، فردوسیه و صباشهر پیشنهادات خود را ارائه داده است و در خصوص شهر باغستان و شاهد شهر هنوز به جمع بندی نرسیده است.

۲ نظر

  1. با سلام به این مجمع فرهنگیان بفرمایید بروند در همان کارهای آموزشی خود فعالیت کنند نه در امورات مربوط به شهر که فقط تخصص آموزشی دارند شورای شهر نیاز به افرادی دارد که متخصص درامور شهرسازی فنی وعمرانی وخدماتی دارد فرهنگیان عزیز آرزوهای خود را در همان وزارت آموزش وپرورش جستجو کنند نه در شورای شهر

  2. باسلام عجب حرف درستی زدی .باورکنیداین حرف دل خیلی ازمردم شهرماست .اگراین معلمان همان معلمان سال های جنگ بودندکه بچه های مردم امروزاین نبودندکه مادرخانواده هامی بینیم .نه باوردرستی دارندنه ادب درستی ونه درک درستی .درنهایت می گوینداینهااثرتهاجم فرهنگی است .چطوردشمنان ازراه دوربدون گرفتن حقوق ومزایامی توانداینقدرتاثیربگذاردولی شمادوستان بادریافت حقوق ومزایاوباوجودارتباط مستقیم نمی توانیدروی باورهای دانش آموزاثربگذارید.شماکه درحوزه پرورش که به قولی تخصص شماست نمی توانیدبه اهداف آموزش وپرورش برسیدچگونه می خواهیدواردحوزه شهرسازی وتوسعه شهری و………………………..شوید.لطفااین کارونکنید.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود