جدید ترین اخبار
مزتضی صارمی

مرتضی صارمی: بهترین داور مردم هستند

افروز نیوز- با توجه به تعدد کاندیدا در شورای شهر ومحدودیت در رسیدگی به صلاحیتها مردم بهترین داور هستتد.

مرتضی صارمی کارشناس مسایل اجتماعی با ذکر مطلب مذکور گفت:انتخابات از مظاهر دموکراسی است که دارای لوازم و قواعدی است. همانطور که در تأمین غذا و بهداشت مؤسساتی در ساختار کشور طراحی و تعبیه شده است، در تعیین سرنوشت و اداره کشور نیز قانون این قواعد را در نظر گرفته است. وجود احزاب از لوازم دموکراسی است. از آنجا که کشور در حال حاضر از وجود احزاب قوی و دارای برنامه محروم است، باید دستگاههای اجرایی و نظارتی با تفسیر موسع از قانون زمینه انتخابات رقابتی را فراهم کنند.

صارمی گفت: این رویکرد، انتخابات کم هزینه را محقق می کند و باید به رشد و بلوغ فکری مردم احترام قایل شد و از نگاههای قیم مأبانه و قرون وسطایی پرهیز کرد.

این فعال اجتماعی و سیاسی اظهار داشت: شکل گیری شورا با هدف پیشبرد برنامه ها بوده ولی به رغم داشتن دستاوردهای این سازوکار مدنی، چالشهای آن فراوان است و دلسوزان واقعی باید با حضور مسؤلانه و فداکاری از گسترش حس بدبینی به شوراها جلوگیری کنند.

ایشان افزود: متأسفانه در اثر عملکرد شوراها حس “از طلا گشتن پشیمان شده ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید” تقویت شده است و این آفت به جان مهمترین دستاورد مردم افتاده و باید بر پایه دانش، بینش و کوشش در درمان آن تلاش کنیم.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود