جدید ترین اخبار
سهیلا مولاوردی

من زنی از نسل طوطی ها برایت نیستم

(سروده؛ سهیلا مولاوردی

سهیلا مولاوردی

من زنی از نسل طوطی ها برایت نیستم

رهگذر در شاهراه ماجرایت نیستم

بر کف دستم خطوط درهم نامردمی ست

سوژه ی ناچاری و طرح چرایت نیستم

 

من زنی هستم به دور از آنچه می پنداری ام

دور می مانم، ولی ناآشنایت نیستم

با لباس عقل خود شب ها به دنبالم نیا

دگمه های وحشی جنس طلایت نیستم

 

صورتک ها دیده ام، پشتش دروغ و دشمنی

قوس خوش دست عصای اتکایت نیستم

می شمارم خط به خط دلمردگی در آینه

علت سرگرمی بی انتهایت نیستم

 

صبح امیدی که لب هایت اسیر تشنگی ست

زعفران حل شده در طعم چایت نیستم

باد آورده خبر داماد احساسی و من

نوعروسی لایق رنگ حنایت نیستم

 

دست ساییدم به دستت، با رفاقت آشنام

پای نامرد حسد بر جای پایت نیستم

تا ابد یادت بماند، من زنی بی سایه ام

آن طمع کاری که بنشیند به جایت نیستم

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود