جدید ترین اخبار
طایفه گرایی

نگاهی به پدیده قوم گرایی در انتخابات شوراها/ظرفیت و پتانسیلی که نیاز به بازنگری دارد

افروز نیوز- (اسماعیل صادق زاده) یکی از مسایل مهمی که در اکثریت قریب به اتفاق شهرستان های استان تهران به عنوان یکی از موضوعات موثر و در بسیاری موارد مخرب در انتخابات شوراهای شهر مطرح می شود، پدیده قوم گرایی است.

اسماعیل صادق زاده

اما سوال اساسی این است که این پدیده باتوجه به نوع شکل گیری این شهرها و جمعیت قابل توجه اقوام به خودی خود پدیده ای مضر و مخرب است یا نه؟

با یک نگاه اجمالی به ترکیب جمعیتی شهرهای استان تهران، به این نتیجه می رسیم که قومیت ها یک واقعیت غیرقابل انکار و ظرفیت و پتانسیلی مهم و ارزشمند هستند و می بایست به این واقعیت به عنوان یکی از مسایل موجود نگاهی واقعی داشت و هرگونه نگاه انکاری و تقابلی نتایج زیانباری خواهد داشت.

می بایست قومیت ها را باور کرد و در راه استفاده بهینه و سودمندتر از این واقعیت اجتماعی حرکت کرد چرا که انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و ترکیب شوراهای منتخب و در نهایت نوع عملکرد شوراهایی که با پشتوانه رای اقوام خود بر منصب شورا تکیه زده اند، طی چهار دوره گذشته به جایگاه و شان و منزلت برخی از اقوام ضربه های اجتماعی غیرقابل جبرانی زده است که معرفت و شناخت کلی جامعه را نسبت به تمامی جمعیت این اقوام ، علی رغم وجود ظرفیت های بسیار بالا و مثبت در اکثریت آنها، با نگرشی منفی همراه ساخته است.

اما آن چه که این اقوام و بزرگان آنها باید در راستای تغییر نگاه منفی جامعه به قوم و طایفه خود انجام دهند این موضوع بسیار حیاتی است که در آستانه پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر، با حمایت از متخصصین و کارشناسان خوشنام و کاربلد اقوام خود در کنار حمایت از متخصصین و کارشناسان خارج از آن قومیت و کنار نهادن افرادی که با عملکرد خود به جایگاه آن قوم و طایفه ضربات اجتماعی فراوانی وارد  کرده اند، در انتخاب ترکیبی جدید و فراگیر و مردمی  در شورای شهرنقش داشته باشند و با این روش به مرور شان و جایگاه اجتماعی واقعی قوم خود را بیابند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود