جدید ترین اخبار
پدرخوانده ها

پدرخوانده ها فشلمان کرده اند…!

افروز نیوز- (سیدهادی عظیمی- فعال سیاسی  اصلاح طلب) شناخت  و ارزیابی  دقیق و همه جانبه رفتارهای سیاسی محلی  به دلایل مختلف چندان امکان پذیر نیست.  درهم ریختگی فضای سیاسی محلی، ضعف احزاب و تشکل های سیاسی در حضور موثر و مستمر در فعالیت های سیاسی محلی، دخالت نهادهای غیر مسئول در عرصه سیاست و انتخابات، عدم تفکیک صف ها، تبدیل انتخابات از یک فعالیت سیاسی به یک فعالیت اقتصادی و عواملی مانند این ها از جمله مواردی هستند که  تحلیل فضای سیاس محلی را دشوار و یا حتی غیر ممکن می سازد و تشخیص سره را از ناسره چه در مقام تحلیل و چه در مقام ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی  ناممکن می سازد.

هادی عظیمی

یکی از مهم ترین عواملی که عرصه سیاست محلی را با با مشکل روبرو کرده است، حضور نیروهایی خاص در پشت پرده های تصمیم گیری های سیاسی هست که در این جا نام آن را پدرخوانده می گذاریم. عنوان ((پدرخوانده)) بیش از هر چیز یک سه گانه سینمایی مشهور را به خاطر می آورد که ساخته کارگردان مشهور آمریکایی ((فرانسیس فورد کاپولا )) است. طبیعی است که منظور این نوشتار از پدرخوانده، بررسی یک رویکرد و نوعی رفتار سیاسی است و با پدرخوانده  فیلم فوق  تفاوت دارد. در زمانه ای که افراد می کوشند کمتر از آنچه هستند مسئولیت بپردازند و حتی فعالان سیاسی و اجتماعی   به شدت از پذیرش مسئولیت رفتارهای خود پرهیز دارند پدرخوانده ها الگوی تام و تمام رفتاری هستند که در آن می توانی تصمیم گیر باشی اما در جایی دیده نشوی و مسئولتی را به عهده نگیری. به این ترتیب  پدرخوانده ها آئینه تمام نمای شرایط فعلی ما و محصول مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی غیر شفاف می باشند.

این نوع رفتار محدود به یک جریان سیاسی  خاص نمی باشد. پدرخوانده ها می توانند اصلاح طلب یا اصولگرا باشند یا در سطح یک محله یه منطقه یا قومیت این جایگاه را برعهده داشته باشند. اگر اصلاح طلب یا اصولگرا باشند می کوشند پرنسیب های جریان سیاسی خود را حفظ نمایند ولی برتری خود را در تصمیمات جریان خود از دست ندهند و تمام کوشش خود ابه کار می گیرند که جریان سیاسی خود را  به صورتی نامحسوس در مسیری قرار دهند که مطلوب خودشان می باشد و با هر نوع  نافرمانی و انتقاد نیز مقابله نمایند. اگر پدرخوانده ای محلی و قومی باشد می کوشد در ظاهری سیاست گریز و مردم گرا  خود را مدافع راستین منافع محله و قومیت خود قلمداد نماید و آنچه را که به صلاح  تشخیص میدهد به دیگران القا نماید و با یک تصمیم رای  کاندیدایی را کاهش یا افزایش دهد. پدرخوانده ها هیچ قدمی برنمیدارند مگر آنکه تثبیت جایگاه خود را ارزیابی کرده باشند و نقش موثر خود را در تحولات دیده باشند و طبعاَ با هر نوع حرکتی که بخواهد جایگاه آن را به لرزه بیاندازد مقابله می کنند و کوشش می نمایند آن را به هر شکل ممکن در کنترل خود در بیاورند.

پدرخوانده ها به دلایل مختلف عرصه سیاست محلی را فشل کرده اند. از جمله اینکه آن ها با شفافیت مخالفند و با عمده رفتار های شفاف مرزبندی دارند و می کوشند همواره در تصمیمات پشت پرده و گعده های محرمانه تصمیم بگیرند، از عزل و نصب ها حمایت کنند و یا افرادی را برای مسئولیت های مختلف معرفی نمایند، زمینه نامزدی افراد را در انتخابات فراهم کنند ولی مسئولیت هیچ کدام از آن ها را نپذیرند. از نظر آن ها  باید تصمیم های مهم با آن ها باشد ولی نیازی نیست که در مورد این تصمیم ها به کسی پاسخگو باشد و مهم تر از همه نیازی نیست که در افکار عمومی نامی از آنها برده شود و مسئولیتی برگردن آنها گذاشته شود.

کار ویژه مشخص پدرخوانده ها در سیاست محلی ایجاد بحران است زیرا آن ها نمی خواهند هیچ   رفتاری خلاف آنچه می پسندند صورت گیرد و درمقابل هرجریان منتقد استادگی می کنند و زمانی که توان مقابله با آن را نداشته باشند با روش های مختلف سعی در طرد مخالفین خود می نمایند و همین روند، خود به ایجاد بحران در یک جریان سیاسی یا محله یا قومیت دامن میزند و چون توان حل بحران را ندارند و ساخت سیاسی و اجتماعی قاعده مندی برای  حب بحران نیز وجود ندارد همواره شاهد تشدید بحران های داخلی جریان های سیاسی هستیم. در دل این بحران ها  پدرخوانده ترجیح می دهند از افرادی که اطاعت پذیری بیشتری از آن ها دارند حمایت کنند و به آن ها میدان دهند. از این رو پدرخوانده ها مولد رفتارهای نوچه گرایانه هستند و همواره از این سنت پاسداری می کنند.

پدرخوانده ها واقعیت موجود ما در عرصه سیاست هستند که باید نقش آنها را در سیاست محلی به مانند  واقعیت نامطلوب و مضر پذیرفت و برای تغییر در شرایط موجود به سمت مطلوب به اصلاح آنها پرداخت. مهم ترین مانع در برابر رفتار پدرخوانگی، قاعده مندی رفتار سیاسی و اجتماعی است. هرچه رفتارهای سیاسی بر مبنای قاعده و خرد جمعی و با پرهیز از شخصی بودن باشد از  ظهور قدرتنمایی  پدرخوانده ها کاسته می شود و فضای سیاسی از فشلی کنونی خارج می شود و به سمت شفافیت و  توسعه یافتگی پیش می رود .

پدیده پدرخواندگی محصول مناسبات مبهم است و پدرخوانده ها با مقابله با شفافیت و پاسخگویی و تاکید بر ادامه مناسبات مبهم بر فشل بودن سیاست ورزی محلی می افزایند و شرایط را نامساعد تر می نمایند. این روند بیش از هر چیز  بر توسعه نیافتگی شهرستان می افزاید و مشکلات مردم را افزایش می دهد.

ارتباط تلگرامی با مدیر افروز نیوز :  afroznews@

۰۹۱۲۳۱۱۶۷۰۰

۰۹۱۹۳۷۰۰۰۵۱

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود