جدید ترین اخبار
علامت سوال

پرسش شهروندان از شورای شهر شهریار: آیا وقت آن نرسیده است که شهرداری شهریار از ناحیه مرکزی برخوردار باشد؟

افروز نیوز- (پرویز امینی) شهر شهریار با جمعیتی قریب به ۳۰۰ هزار نفر و موقعیت جغرافیایی پراکنده، واقعا به یک شهر بزرگ و عظیم مبدل شده و رفته رفته ارباب رجوع برای انجام امور خود آنهم صرفا در شهرداری مرکز با مشکل تردد و ترافیک و بروکراسی اداری مواجه شده است و میبایست ساعت ها از زمان خویش را در رفت و آمد باشد. در حالیکه با کمی برنامه ریزی از سوی مسئولین ارشد شهر شهریار و بویژه شهردار و مجموعه شورای اسلامی شهر، بسیاری از این مشکلات و دغدغه های شهروندان حل شدنی است.

تفویض اختیار به شهرداران مناطق ضروری به نظر می رسد

شهرداری شهریار در کنار ساختمان ستادی و مرکزی خود، از سه منطقه (اندیشه، امیریه و کهنز) تشکیل شده است که این مناطق به بسیاری از امور اولیه مراجعین رسیدگی می کنند اما این کافی به نظر نمی رسد. چرا که ارباب رجوع برای انجام امور کلان تر مجبور به مراجعه به شهرداری مرکز است و قطعا در این پروسه میبایست برخی امور خویش را مجددا از سر بگیرد و زمان بسیاری را نیز در این حوزه تلف نماید. در صورتیکه با تفویض برخی اختیارات شهرداری شهریار به مدیران مناطق و آنهم در چارچوب قوانین، می توان بسیاری از اتلاف زمان شهروندان را مانع شد.

تفویض اختیار به مدیران مناطق علاوه بر رضایتمندی شهروندان می تواند از سوی دیگر شرایطی را برای شهردار شهریار فراهم آورد تا بجای اینکه وقت خویش را صرف صدور دستور و پاراف نامه های ارسالی از مناطق کند، فرصتی فراهم آورد تا زمان بیشتری برای پیگیری امور عمرانی و همچنین جذب اعتبارات استانی و ملی معطوف نماید. با نگاهی اجمالی به جلسات ملاقات عمومی شهردار شهریار، متقاعد خواهید شد که این مدیر بیشترین زمان خود را صرف رسیدگی به اموری می کند که مدیر همان منطقه هم می تواند آنرا انجام دهد تا شهردار در این روز فارغ تر از آنچه متصور است به امور مهم تر رسیدگی کند.

تشکیل ناحیه مرکزی در شهر شهریار حلال بسیاری از مشکلات شهرداری شهریار خواهد بود

از سویی دیگر نیز با توجه به گسترش روزافزون شهر شهریار و افزایش مراجعین به شهرداری مرکز، استقرار یک ناحیه مرکزی برای شهرداری شهریار امری ضروری به نظر می رسد تا این ناحیه بتواند بسیاری از امور جاری اولیه شهروندان را مرتفع نموده و شخص شهردار را میخکوب دفتر و میز مدیریتی خود نکند. چرا که شاهد هستیم مدیریت مجموعه شهرداری شهریار و ایضا معاونین وی، به جای رسیدگی به امور کلان تر شهرداری، پشت میز خود متوقف شده و روزانه پذیرای ارباب رجوعی هستند که خود را ملزم به دیدن شخص شهردار و معاونین می بیند تا روی نامه خود دستور بگیرد. لذا همواره سالن انتظار حوزه شهردار و حتی معاونین، مملو از ارباب رجوعی است که برای انجام اموری ساده ساعت ها منتظر مانده است!

پس رسیدگی به امور شهروندان و سر کشی از پروژه های عمرانی، بازدیدهای میدانی روزانه، شرکت در جلسات شهرستانی و فراشهرستانی و… چه می شود؟ آیا زمان آن نرسیده است تا شورای شهر شهریار تشکیل ناحیه مرکزی و همچنین تفویض برخی اختیارات به مدیران مناطق را در دستور کار خود قرار دهد تا علاوه بر جذب رضایتمندی شهروندان، استفاده بهینه از زمان را در شهرداری شهریار مدیریت کند؟ آیا با تشکیل ناحیه مرکزی و تفویض اختیار بیشتر به مدیران مناطق، فرصت بیشتری برای شهردار و معاونین جهت رسیدگی بهتر به امور کلان تر شهر مهیا نمی شود؟

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود